Virtuálny cintorín obce

       6.10.2017

    Verejná vyhláška

opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

        24.8.2020

  Mikuláš 2018

       21.12.2018

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

   Tlačivá a žiadosti

    Ochrana osobných údajov

    Informácia pre verejnosť

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

        24.8.2020

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

    Zmluvy

    Faktúry obce

    Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby + mapa

        23.7.2020

 

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

    Zápisnice zo zasadnutí OZ

    Voľby do NR SR 2020

    Koronavírus COVID-19

    Záverečný účet obce za rok 2019

        28.5.2020

 

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    Výročná správa obce za rok 2019

        28.5.2020

 

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

    Dane 2020

        14.5.2020

 

   Mikuláš 2015

        19.12.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie