Virtuálny cintorín obce

       6.10.2017

  Oznam - Zmena odpočtového a fakturačného cyklu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

        13.11.2019

  Mikuláš 2018

       21.12.2018

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

   Tlačivá a žiadosti

    Ochrana osobných údajov

    Výzva - Západoslovenská distribučná

Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

        12.11.2019

 

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

    Zmluvy

    Faktúry obce

    Návrh rozpočtu obce

na roky 2020-2022

        1.10.2019

 

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

    Zápisnice zo zasadnutí OZ

    Voľby do NR SR 2020

    Oznam - Zubár

        1.10.2019

 

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    Kalendár zberu odpadov 2019

        14.6.2019

 

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

    Územný plán obce

Informácia o oznámení o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2

        12.6.2019

 

   Mikuláš 2015

        19.12.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie