Virtuálny cintorín obce

       6.10.2017

    Pozvánka

Fašiangový sprievod 2.3.2019 o 14:00

        31.1.2019

  Mikuláš 2018

       21.12.2018

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

   Tlačivá a žiadosti

    Ochrana osobných údajov

    Voľby prezidenta 2019

Oznam - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

        12.2.2019

 

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

    Zmluvy

    Faktúry obce

    Kalendár zberu odpadov na rok 2019

        31.1.2019

 

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

    

    Voľby prezidenta 2019

Oznam - Emailová adresa na delegovanie člena do okrskovej volebnej komisie

        31.1.2019

 

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

   Voľby prezidenta 2019

Informácie pre voliča

        15.1.2019

 

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

   Zápisnice zo zasadnutí OZ

        4.12.2018

 

   Mikuláš 2015

        19.12.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie