Virtuálny cintorín obce

       6.10.2017

    Kalendár zberu odpadov 2020

        18.2.2020

  Mikuláš 2018

       21.12.2018

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

   Tlačivá a žiadosti

    Ochrana osobných údajov

    Zásady odmeňovania poslancov 2020

        12.2.2020

 

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

    Zmluvy

    Faktúry obce

    Rozpis stomatolog. služieb počas Vianoc

        18.12.2019

 

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

    Zápisnice zo zasadnutí OZ

    Voľby do NR SR 2020

    Zubná amb. Šišov

Dovolenka 7.1.2020

        18.12.2019

 

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    Pozvánka - Mikuláš

8.12.2019 o 16:00 hodine v kultúrnom dome

        3.12.2019

 

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

    Rozpočet obce

na roky 2020-2022

        21.11.2019

 

   Mikuláš 2015

        19.12.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie