Virtuálny cintorín obce

       6.10.2017

    Základná škola Šišov

Oznam o zápise detí do 1. ročníka

        30.3.2020

  Mikuláš 2018

       21.12.2018

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

   Tlačivá a žiadosti

    Ochrana osobných údajov

    Zmena otváracích hodín pošta Šišov

Každý pracovný deň

8:20 – 11:00 a 11:30 – 13:00

        25.3.2020

 

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

    Zmluvy

    Faktúry obce

    Verejné bohoslužby

sa v katolíckych kostoloch nekonajú až do 31.3.2020

        23.3.2020

 

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

    Zápisnice zo zasadnutí OZ

    Voľby do NR SR 2020

    Koronavírus COVID-19

    Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

        11.3.2020

 

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske

prijíma v termíne od 11.3.2020 do odvolania opatrenia, cieľom ktorých je predísť šíreniu infekčných ochorení.

        11.3.2020

 

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

    Kalendár zberu odpadov 2020

        18.2.2020

 

   Mikuláš 2015

        19.12.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie