Virtuálny cintorín obce

       6.10.2017

   Komunálne voľby 2018

        18.10.2018

   Suchodolie 2016

        28.11.2016

   Všeobecne záväzné nariadenia obce

   Tlačivá a žiadosti

   Zápisnice zo zasadnutí OZ

        24.5.2018

   Deň matiek 2016

        28.11.2016

    Zmluvy

    Faktúry obce

   Kalendár zberu odpadov na rok 2018

         22.1.2018

   Stavanie mája 2016

        28.11.2016

    

   Oznam - Skládka odpadov Livinské Opatovce, Chudá Lehota

         2.10.2017

   Suchodolie 2015

        28.11.2016

   Oznam - e. adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obecchudalehota@stonline.sk

       24.8.2017

   Mikuláš 2015

       19.12.2015

   Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

       28.6.2017

   Úcta k starším 2015

       29.10.2015

     Staršie dokumenty

     Staršie oznamy

     Staršie galérie