Galérie obce Chudá Lehota

  Chudolehotský kotlík 15 (25.9.2015)

  MDD 2015 (11.6.2015)

  Deň matiek 2015 (18.5.2015)

  Stavanie mája 2015 (12.5.2015)