Komunálne vožby 2018

 

  Oznam - Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie (28.8.2018)

  Vymenovanie za zapisovateža miestnej volebnej komisie (28.8.2018)

 Informácie pre voliča (12.7.2018)

  Počet obyvatežov obce (12.7.2018)