Koronavírus COVID-19

 

  Ministerstvo vnútra SR upozorňuje - nové prípady podvodov na seniorov (27.3.2020)

  Usmernenie hlavného hygienika SR - 5. aktualizácia (19.3.2020)

  Karanténne opatrenia účinné od 19.3.2020 (19.3.2020)

  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (17.3.2020)

  Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov (16.3.2020)

  Oznam - verejné bohoslužby (16.3.2020)

  Oznam Okresného úradu Bánovce nad Bebravou (16.3.2020)

  Oznam - Spoločný obecný úrad v Rybanoch – Stavebný úrad  a Sociálne služby (16.3.2020)

  Upozornenie pre cestujúcich (16.3.2020)