Vožby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

  E-mailová  adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:obecchudalehota@stonline.sk

  Vožby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča