Oznamy

  Úroveň vytriedenia odpadu 2018 - Zverejnenie údajov (2.4.2019)

  Voľby prezidenta 2019 - Zoznam kandidátov (25.2.2019)

  Pozvánka - Fašiangový sprievod 2.3.2019 o 14:00 (31.1.2019)

  Voľby prezidenta 2019 - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (12.2.2019)

  Kalendár zberu odpadov na rok 2019 (31.1.2019)

  Voľby prezidenta 2019 - Emailová adresa na delegovanie člena do okrskovej volebnej komisie (31.1.2019)

  Voľby prezidenta 2019 - Informácie pre voliča (15.1.2019)

  Zápisnice zo zasadnutí OZ (4.12.2018)

  Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných (27.11.2018)

  Komunálne voľby 2018 (14.11.2018)

  Kalendár zberu odpadov na rok 2018 (22.1.2018)

  Oznam - Skládka odpadov Livinské Opatovce, Chudá Lehota (2.10.2017)

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 (28.6.2017)

  Voľba hlavného kontrolóra obce (15.3.2017)

  Oznámenie o začatí územného konania - Chodník pre ceste III/1847 - ulica k Šišovu (6.2.2017)

  Záverečný účet obce za rok 2015 (12.12.2016)

  Oznam - Prerušenie distribúcie elektriny 7.12.2016 od 8:00 do 11:00 (28.11.2016)

  Oznam - Povinnosť registrácie a identifikácie chovu koňovitých zvierat (14.11.2016)

 Zápisnice zo zasadnutí OZ (5.11.2016)

 Oznam - Daň z nehnuteňosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad za rok 2016 je možné uhradiť v pondelok až štvrtok 15:00-17:00 (1.6.2016)

 Stavebné povolenie - Verejná vyhláška (7.4.2016)

 Skládka odpadov Livinské Opatovce - Chudá Lehota - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (15.2.2016)

 Pozvánka na fašiangový sprievod obcou (25.1.2016)

 Kalendár zvozu separovaného odpadu (20.1.2016)

 Oznámenie o začatí stavebného konania (12.1.2016)

  Voľby do Národnej rady SR 2016 - Informácie pre voliča, oznam (8.12.2015)

  MUDr. Dagmar TVRDÁ - Ordinačné hodiny (4.11.2015)

  Západoslovenská distribučná, a.s. - Oznámenie o demontáži predmetov umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení (29.7.2015)

  Okresné riaditeľstvo hasičského zboru - odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov (29.7.2015)

  Diplom Za 5. miesto v okresnom kole hry Plameň (16.6.2015)

  Pozvánka - XXXV. Stretnutie Lehôt a Lhot (31.5.2015)

  Záverečný účet obce za rok 2014 (31.5.2015)

  Distribúcia SPP - On-line formuláre (23.3.2015)

  Pošta Šišov - Hodiny pre verejnosť (11.3.2015)

  Distribúcia SPP - Povinnosti stavebníkov - plagát (11.3.2015)

  Distribúcia SPP - Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení (11.3.2015)

  Hľadáme pracovníkov do výroby: Operátor / Operátorka (28.2.2015)

  VÝZVA spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. (25.11.2014)

  UPOZORNENIE vo veci orezu a výrobu stromov (25.11.2014)

  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

  Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

  Oznámenie o zmene ceny vodného a stočného na rok 2014

  Oznámenie o strategickom dokumente Livinské Opatovce

  Návrh zmluvy o pripojení ČOV

  Kúpna zmluva

  Kúpna zmluva