Tlačivá a žiadosti

  Žiadosť o príspevok na stravovanie

  Zmluva o príspevku na stravovanie

  Dodatočné povolenie stavby

  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

  Ohlásenie drobnej stavby

  Ohlásenie drobných stavebných úprav

  Stanovisko vlastníka (užívateľa) susednej nehnuteľnosti k žiadosti o vydanie stavebného povolenia

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

  Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o stavebnom dozore na stavbe

  Výrub drevín

  Žiadosť o stavebné povolenie

  Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla

  Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

  Žiadosť o odstránenie stavby