Obecný úrad

 

Otváracie hodiny:   

 

Adresa obecného úradu:
P o n d e l o k 8.00 – 15.00 h.

Obecný úrad

U t o r o k 8.00 – 15.00 h. Chudá Lehota
S t r e d a 8.00 – 16.00 h. Šišov
Š t v r t o k 8.00 – 15.00 h. 956 38
P i a t o k neúradný deň  
   

IČO: 00699195

   

DIČ: 2021054464

(obednajšia prestávka:  12.00 h. – 13.00 h.)

IBAN: SK08 0200 0000 0000 2012 1192

     
    obecchudalehota@stonline.sk

 

038 / 769 26 30

 

Starosta obce: Ing. Milan Daniš