Územný plán obce - Zmeny a doplnky č. 2

 

  Informácia o Oznámení o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.2“ (12.6.2019)

  Oznámenie - Zmeny a doplnky č. 2 - návrh (13.5.2019)

  Zmeny a doplnky č. 2 - textová časť (13.5.2019)

  Oznámenie o strategickom dokumente (13.5.2019)

  CHL_3_SPOLU - Komplexné riešenie (13.5.2019)

  CHL_3_PODKLAD - Komplexné riešenie (13.5.2019)

  CHL_3_PAUZAK - Komplexné riešenie (13.5.2019)

  CHL_4_PAUZAK - Verejné dopravné a technické vybavenie (13.5.2019)

  CHL_4_SPOLU - Verejné dopravné a technické vybavenie (13.5.2019)

  CHL_4a_PODKLAD - Verejné dopravné vybavenie (13.5.2019)

  CHL_5_SPOLU - Vyhodnotenie záberov plôch (13.5.2019)