Zápisnice zo zasadnutí OZ

2018

  1. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (24.5.2018)

  2. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (23.10.2018)

  3. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (4.12.2018)

  4. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (4.12.2018)

2017

 1. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (15.5.2017)

 1. Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupitežstva (15.5.2017)

 2. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (18.7.2017)

 3. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (19.9.2017)

  4. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (24.5.2018)

  3. Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupitežstva (24.5.2018)

2016

 1. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (5.6.2016)

 2. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (28.7.2016)

 3. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (5.11.2016)

           Návrh rekonštrukcie Kultúrneho domu - príloha zápisnice (5.11.2016)

 4. Zasadnutie Obecného zastupitežstva (15.5.2017)

 

 1. Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupitežstva (5.11.2016)