Zemepisná poloha

Chotár obce leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na dolnom toku potoka Livina v nadmorskej výške 196 – 266 m (stred obce 230 m). Odlesnený chotár na chrbte rozčlenenom úvalinami tvoria mlado treťohorné usadeniny pokryté sprašou. Má hnedozemné pôdy. Dnešná výmera chotára je 376 ha. Prírodný potenciál predstavuje minerálny prameň v lokalite Kyslá voda, ktorý v 30. rokoch 18. stor. vo svojich Notitiach spomína Matej Bel. V budúcnosti sa uvažuje o jeho obnove, zachoval sa murovaný bazén prameňa so schodmi, ale ten v súčasnosti je čiastočne vyschnutý. Na rozhraní chotára s obcou Livinské Opatovce sa nachádza chránené územie, kde sa vraj nachádza najvhodnejšia hlina na výrobu keramiky v Európe. V cintoríne rastie stará chránená temer storočná lipa, ktorá svojou mohutnosťou púta pozornosť okoloidúceho. R. 1915 ju zasadil Antal Daniš a je pod ňou pochovaný. Okolie Chudej Lehoty dáva ideálne predpoklady na rekreáciu a šport, zimnú a letnú turistiku, aj možnosti poľovníctva a chalupárenia.

   História obce

   Kultúrne a historické pamiatky