Zmluvy

 

  Zámenná zmluva (7.5.2019)

  Zmluva o dielo č. 3/2019 (14.3.2019)

  Zmluva o poskytnutí pohrebných služieb a prevádzkovaní pohrebiska (14.3.2019)

  Zmluva o dielo č. 2017/05/01 (14.3.2019)

  Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu (14.3.2019)

  Zmluva č. 01/2017 na zhotovenie diela-PD (14.3.2019)

  Zmluva č. ZO/2018A10177-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby (14.3.2019)

  Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Chudá Lehota_01 (14.3.2019)

  Západoslovenská ditribučná - Zmluva o spolupráci (25.10.2017)

  Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia (22.6.2017)

  Zmluva SAD Prievidza - O úhrade nákladov za zachádzanie autobus. linky (17.3.2017)

  Zmluva o dielo č. 1705 (15.2.2017)

  Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (3.6.2015)

  Zmluva o vývoze a zneškodnení odpadu veľkoobjemovými kontajnermi číslo